GARANTI

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Om du har några klagomål, ring oss inom 30 dagar efter ditt köp så återbetalar vi hela inköpspriset utan att fråga något. Vi återbetalar dessutom porto med!

Säkra betalningsmetoder

Du kan betala säkert online på OTP SimplePay-gränssnittet. Med kontanter vid leverans kan du betala hos kurirerna kontant och i många fall också med bankkort.

100% naturligt

Våra produkter innehåller inga skadliga kemikalier eller oönskade ingredienser!

ALLMÄN GARANTI

Vi tror att endast utmärkta produkter under 2000-talet har existensrätt och vi är fast beslutna att endast ha med kvalitet att göra. Därför erbjuder vi 100% garanti vid varje köp, vid eventuella problem. Med detta vill vi göra det helt riskfritt att försöka använda våra produkter för att göra CricksyDog-lösningen för en hälsosammare och säkrare livsstil.

DEFEKTUTFÖRANDE

Om prestandan är felaktig (du fick inte den produkt du beställde) har du möjlighet att behålla den produkt du fick eller att ersätta den produkt du beställde med en avstämning. Kostnaden för retur och kostnaden för ersättningens leverans tas hand av cricksydog.hu webbshop.

TILLBEHÖR INFORMATION

Vi erbjuder en 6-månaders garanti på alla tillbehör som kommer från oss. I vissa fall kan det finnas en tillfällig produktbrist som vi inte kan ta ansvar för! Uppladdade bilder är endast illustrativa!

VAD TÄCKER INTE GARANTIN?

Avtalsgarantin täcker inte skador till följd av bristande underhåll, obehörigt ingripande, ändring, missbruk, skada eller obehörig reparation. Garantin täcker inte bland annat ytterligare defekter eller skador:

  • funktionsfel och skador till följd av felaktig eller ovanlig användning av produkten;
  • funktionsstörningar och skador till följd av missbruk, olycka eller försummelse;
  • fel eller skador till följd av felaktig testning, användning, underhåll, idrifttagning, modifiering;
  • defekter och skador på grund av fukt, flytande eller spilld mat;
  • repor eller andra skador på enhetens yta under korrekt användning,
  • för delar som används under regelbundet underhåll eller korrekt användning.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Kontakta oss:
E-post: 
Telefon: